Dotacje

GARAND Marcin Kopański realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Celem projektu jest internacjonalizacja działalności firmy i wprowadzenie produktu STEEL ALIVE – aktywne cele do treningu strzeleckiego na rynku USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktu STEEL ALIVE – aktywne cele do treningu strzeleckiego na rynku USA oferowanego przez przedsiębiorstwo GARAND Marcin Kopański na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 130 000,00 PLN