reklamacja

Regulamin sklepu internetowego - charakterystyka Najprościej regulamin e-sklepu można określić jako zbiór norm i zasad, ujętych w jednym dokumencie i regulujących sposób dokonywania transakcji na konkretnej stronie internetowej. Regulamin porządkuje także takie kwestie jak komunikacja z klientem i struktura e-sklepu i stanowi zbiór informacji dla klienta. Zwłaszcza na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę - jego zapisy powinny być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i ujmować wszystkie te kwestie, o których musi być poinformowany kupujący. Jakby tego wszystkiego było mało, musi być napisany przystępnym językiem i być na tyle przejrzysty, że kupujący nie będzie miał problemów ze zrozumieniem jego treści. Wszystkie te warunki regulamin musi spełniać zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorca nim zarządzający dokonuje sprzedaży na rzecz konsumentów. W świetle prawa są oni objęci szczególną ochroną i muszą być informowani o wszystkim kwestiach, które ustawodawca uznał za konieczne. Jeżeli transakcje w e-sklepie przeprowadzane są wyłącznie między przedsiębiorcami, regulamin może być ogólniejszy, jednak jeżeli sprzedaż jest mieszana (sklep jest dostępny i dla konsumentów, i dla podmiotów profesjonalnych), warto zredagować szczegółowe zasady sprzedawania w e-sklepie. ZOBACZ TEŻ Jak zwiększyć sprzedaż i jakość ruchu w twoim e-sklepie? Karty podarunkowe w e-sklepie - jak jest ich rola? Jak skutecznie prowadzić sklep internetowy? Treść regulaminu sklepu internetowego Obowiązkowe elementy regulaminu sklepu internetowego wskazują różne akty prawne - nie istnieje jednolita regulacja, wskazująca jednoznacznie, co przedsiębiorca ma obowiązek umieścić w regulaminie. Są to między innymi ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także odpowiednie rozporządzenia i akty prawa unijnego. Oczywiście, nie istnieje ograniczenie kwestii, które może ujmować regulamin, warto jednak zacieśnić zakres jego obowiązywania do tego, co nakazuje nam ustawodawca; po pierwsze regulamin będzie wówczas przejrzystszy i czytelniejszy, po drugie, unikniemy zapisów, które mogą w jakiś sposób naruszać prawa konsumenta. Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać: charakterystykę sprzedawanych przez nas produktów lub oferowanych usług - powinny być one krótkie, ale wyczerpujące, które dokładnie wyjaśnią, czym jest przedmiot transakcji. Jednak szczegółowe dane towaru powinniśmy ująć w odpowiedniej zakładce już na stronie internetowej, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną - najważniejsze z pewnością będą dane techniczne, które umożliwią współpracę z systemem teleinformatycznym, obsługującym sklep - kupujący powinien wiedzieć, jakim sprzętem powinien dysponować, aby móc dokonać zakupu. Ważna jest też informacja o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dane dotyczące postępowania reklamacyjnego, wskazanie chronionych danych osobowych, czyli informację, że imię i nazwisko konsumenta, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczy to także danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), wskazanie sposobu dokonywania płatności i ich terminów - oprócz określenia możliwości zapłaty i terminu, w jakim kupujący powinien jej dokonać, sprzedawca powinien ująć ewentualnie dodatkowe opłaty, na przykład cło lub podatek, określenie sposobu i kosztów dostawy, sprecyzowanie terminu obowiązywania umowy sprzedaży i czasu minimalnego, na który jest zawierana, informacja o prawie klienta o wypowiedzenia umowy sprzedaży, możliwości dokonania reklamacji lub zwrotu towaru, zawężenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar - w punkcie tym powinniśmy zaznaczyć, czy i w jakim stopniu odpowiada za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie paczki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne uszkodzenia, które powstały w trakcie przesyłki., podanie informacji o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR, czyli nowej wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów - obowiązkiem przedsiębiorcy jest umieszczenie na stronie odnośnika do tej platformy.